"Нова енергия за Перник" или социална лаборатория в действие

Перник е един от емблематичните градове за въгледобивната индустрия - тя е буквално и преносно в сърцето на този град, само на 60 км. от центъра на столицата. В него ни доведе работата ни с Деница Петрова - ръководител на българския офис на екологичната организация Грийнпийс. В търсене на по-ефективни подходи, тя постави няколко въпроса, свързани с този регион, на които заедно започнахме да търсим отговор в проект, който нарекохме “Нова енергия за Перник”.

  • Как да ангажираме повече хора около каузата за преустановяване на добива и изгарянето на въглища и преход към възобновяеми източници на енергия?

  • Как да стимулираме активна местна общност, която да защитава правата си и да изявява гражданска позиция?

  • Как всичко това да стане по устойчив и органичен начин, заедно с местната общност,  а не “спуснато” от екологичните активисти, идващи от София?

Екипът на Грийнпийс търсеше нов подход, отвъд традиционния за тях (мащабни публични акции и протести, както и правни действия) за работа с местните общности в региона на Перник в рамките на цялостната им кампания за преход към възобновяема енергия. Това се свърза и с нашата мисия - да работим с подходи, които изискват повече “домакинстване” и въвличане на хората, отколкото стандартно проектно управление. Още в самото начало поставихме и рамките на проекта - а именно, че почти няма рамки, а ще работим въз основа на няколко основни принципа и ще “настройваме” действията си спрямо това което се случва (т.нар. emergent leadership). За наша радост Деница прие това голямо предизвикателство, изпълнено с доста неизвестни и ни се довери да ги подкрепим.

Изходихме от няколко отправни точки/предположения:

  • В Перник има достатъчно активни, ангажирани хора, които милеят за по-доброто бъдеще на града си (Грийнпийс-България вече имаха няколко местни доброволци, от които започнахме);

  • Тези хора не се познават добре помежду си и имат нужда от пространство за срещи и обмяна на идеи;

  • Част от тези хора имат потенциал, при подходящите условия и с подкрепата на екологичната организация, да се самоорганизират и да изявят гражданската си позиция пред институции и бизнеса и да започнат свои инициативи.

Включихме в екипа ни и нашата колежка Вихра Динчева и запретнахме ръкави. Едногодишният процес премина през няколко основни етапа:

Опознаване на активните хора

Срещнахме се с над 25 перничани от най-разнообразни сфери - както такива, които са активни по екологични теми, така и млади артисти, родители, предприемачи, преподаватели. Опитахме се да разберем какво ги вълнува, как виждат темата с въглищата и къде е тяхната енергия. Тук се стараехме повече да слушаме хората, отколкото да ги убеждаваме или да им “продаваме” някаква идея.

Първа среща на активните хора

Поканихме всеки, с когото се срещнахме, на една първа обща среща, на която да се запознаят и обменят идеи  и изведохме обща визия за бъдещето на Перник според групата:

“Живеем в Перник, в който хората с нови идеи имат възможност да творят в полза на обществото, хората не чакат, а действат с ясна визия!”

“Живеем в Перник, в който процъфтяват ангажираността, доброто, творческия дух, образованието и личната инициатива.”

Самите участници предложиха и ние включихме в проекта тази среща да стане редовна - първоначално на всеки две седмици, а впоследствие и месечна.

Общностно събитие

Предложихме на групата заедно с тях да организираме едно първо по-голямо събитие, което нарекохме “общностното събитие”, в което да поканим по-голям кръг граждани и да ги включим в мисленето на идеи за бъдещето на града. Трима активни перничани споделиха своите истории за това, което ги вълнува и което правят, за да е градът по-добро място за живеене. Това събитие затвърди вече формиралата се неформална група на активните хора в града. 

Предприемаческо събитие

Стойне Василев - един от нашите активни перничани и популярен блогър и консултант за предприемачество и лични финанси сподели своя опит в събитието “Собствен бизнес в Перник - мисията възможна”. Намерението на събитието беше да формира общност от местни предприемачи, които да обменят опит и да се подкрепят. 

Дишай Перник”

Паралелно с редовните срещи на активни хора, друга гражданска група набираше скорост и след една от прожекциите на екологичен филм, организирана от Грийнпийс България двете групи обединиха усилия и започнаха да обменят опит и ресурси. Така се зароди и “Дишай Перник” - първоначално неформална група и фейсбук страница, а впоследствие и сдружение с мисия да работи за подобряване на качеството на въздуха. Отново с подкрепата на Грийнпийс и по идея на “Дишай Перник” се организира и рок-концерт със същото име, който събра в центъра на града стотици граждани и наред с музикалната програма отправи ясни послания към общината и институциите за приоритетите на гражданите, свързани със състоянието на въздуха.

Сдружението продължава своята активна дейност - през акции за залесяване, изразяване на позиции пред общината и много други.

Изходна стратегия

Въпреки че Грийнпийс България ще продължи своята дейност в региона, идеята на “Нова енергия за Перник” беше да създаде самоорганизирана местна общност. Следвайки принципа на социалните лаборатории, през тази една година създадохме условия за местната общност да създаде прототипи (трите местни тематични групи), които да работят в малък мащаб на местно ниво за постигане на съвместно създадената визия за града. В края на годината организирахме една обща среща на трите различни тематични групи - “Дишай Перник”, общността на активните хора и предприемаческата група, в която ясно разграничихме ролите на Грийнпийс България в бъдеще.

Какво научихме?

  • Този тип работа не е традиционната връзка клиент-консултант. Ключово е и двете страни - организацията с проекта и ние като външни “помагачи” да работим активно заедно и да обмисляме стратегията след всяка фаза. Радваме се, че екипът на Грийнпийс България активно се включи в проекта, техни представители присъстваха и на нашето международно обучение по методите Art of Hosting през септември.

  • Важно е да се създават пространства за свързване и опознаване, преди да се скача в действие. Качеството на резултатите е пряко свързано с качеството на свързване между хората.

  • Работата с общности отнема време и конкретните резултати не се виждат веднага на повърхността, тъй като са свързани главно с взаимоотношенията и доверието между хората. 

  • Подобен проект без съвсем ясни измерители и крайни срокове, изисква нов тип умения и нагласи за работа (и даже отучване на стари заучени модели). Това важеше в пълна сила както за нас като фасилитатори, така и за екипа на Грийнпийс България дори за местните активни хора.

Силно вярваме, че подобни експериментални подходи и активното въвличане на заинтересованите страни са ключови, когато искаме да работим системно по комплексни предизвикателства. Изискват време, кураж и правилна нагласа. Но не важи ли това за всичко, което носи истинска промяна?